Noty prawne

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Prawa autorskie do wszelkich treści wykorzystywanych w witrynie www.beijer.pl podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 II 1994 roku o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, a korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w zakresie ustalonym z przedstawicielem właściciela witryny www.beijer.pl.

Wszelkie znaki towarowe, nazwy lub inne oznaczenia wykorzystane w witrynie www.beijer.pl należą do ich właścicieli i korzystają z praw ochrony prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 IV 1964 roku, Kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 VI 2000 roku, Prawo własności przemysłowej, oraz innymi właściwymi ustawami.